Az Egymásra Utalva Alapítvány önálló civil szervezet, amely a társadalom azon személyeinek megsegítésére jött létre, akik önhibájukon kívül kerültek hátrányos, illetve önellátásra képtelen helyzetbe. Az alapítvány célja, hogy segítse azokat az embereket, akik vagy szociális, vagy egészségügyi szempontból küzdenek nehézségekkel.
Alapítványunk nem tartozik jogilag semmilyen politikai vagy egyházi szervezet hatáskörébe. Nem vagyunk semmilyen külföldi szervezet, magánszemély, párt, egyház támogatottja. Alapítványunk saját döntési és anyagi hatáskörén belül, minden más szervezet befolyásától mentesen szervez karitatív programokat, azon területeken, ahol a szükség megkívánja.
Az Egymásra Utalva Alapítvány tagjai, olyan személyek, akik szem előtt próbálják tartani a segítség, nem pusztán fogalmi, illetve szellemi, hanem gyakorlati fogalmát. Amely azt jelenti, hogy segélyakciónk elsősorban olyan programokban nyilvánul meg, amelyek a rászoruló személyek számára, azonnali segítséget jelentenek. Ez megvalósulhat hideg-melegétel osztásokban, egészségügyi- gyógyszer- támogatásokban, esetenként kérésre-jellemzően a téli időszakban – faadományokban, ruhaadományokban.
Alapító okiratunkkal összhangban, természetesen nem csak a fizikai segítség az egyetlen támogatási forma, amelyet nyújtunk. Egyéni vagy csoportos kérésre is rendezünk vagy támogatunk, olyan előadásokat, vagy előadássorozatokat, amelyek azon emberek számára hasznosak, akik életvezetésükben változtatni szeretnének, egy olyan élet felé, amely megszabadítja őket mentális problémájuktól. Ehhez tudunk megfelelően képzett, és komoly lelki gyakorlattal bíró személyeket biztosítani. Ezeket az előadásokat, az ősi védikus, tradicionális lelki könyvekre alapozzuk, amelyek évezredes hagyományokkal bírnak. Az előadások nem orvosi jelleggel bírnak, de a bennük foglalt, tapasztalattal bíró tudás, nagyon hasznos és mindenki által elérhető segítség, ebben az elanyagiasodott világban.
Segélyakcióink számát és méretét alapítványunk gazdasági helyzete határozza meg. Szervezetünk nem az egész országra kiterjedően működik, elsősorban a vidéki, dunántúli megyékben élőknek igyekszünk támogatást biztosítani, lehetőségeinkhez mérten.
A segélyezettekről és a programok koordinálásában, ha nem is minden esetben, de néhányszor igen, felhasználjuk más, hasonló szervezetek tapasztalatait is, az együttműködés szellemében, a hatékonyság érdekében. Esetenként alapítványunk megkeres Család segítő intézményeket, karitatív alapítványokat, iskolákat, hogy megszerzett szakértelmük által, megtaláljuk azokat, akik leginkább érdemesek a segítségre. Sok esetben, személyes kapcsolat által is találkozunk segítségre szoruló emberekkel. Azon munkatársaink által, akik alapítványunk megbízásából adománygyűjtési tevékenységet végeznek, az alapítvány hivatalos engedélyével rendelkezve.
Támogatottsági körünkben leggyakrabban idős, nagycsaládos, fiatalkorúak tartoznak. A tényleges karitatív programokon kívül, támogatunk olyan szervezeteket, amelyek ideológiája egyezik alapítványunk célkitűzéseivel.
Az Egymásra Utalva Alapítvány fő filozófiai pontjai, hasznosság, gyakorlatiasság, segítségnyújtás, együttérzés, nemre, életkorra, bőrszínre való tekintet nélkül, valamint olyan programok biztosítása, mely segíti a rászorulók mentális és fizikális egészségét. Ezeknek a fogalmaknak a szolgálatában kívánunk hosszú távú, hasznos szereplői lenni a társadalomban, mind anyagi és lelki téren.

info Dokumentumok